Prelegenci

Jacek Żalek

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Peter Droell

Director for Prosperity
DG R&I, European Commission

Patrycja Zeszutek

Z-ca Dyrektora
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Kierownik projektu
Innovation Coach
CPB UE

Edyta Demby-Siwek

Prezes
Urzędu Patentowego RP

Ewa Zawadzka

IPMA Polska

Marcin Sowa

Dyrektor
Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Andrzej Żuczkowski

Wiceprezes i Dyrektor Kreatywny
ENGINEO Sp. z o.o.

Mateusz Sagan

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu / Członek Rady Nadzorczej
SDS Optic

dr inż. Piotr Rosikowski

Dyrektor – Centrum Badań i Rozwoju
PONAR Wadowice S.A.

Artur Rybakowski

Alacer LAB

Francisco Andrade

Alacer LAB

dr Marcin Wajda

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

dr inż. Krzysztof Lemke

Prezes Zarządu
Aronpharma Sp. z o.o.