Program konferencji

Sesja otwierająca
10.00 – 10.05 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński – Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
10.05 – 10.30 Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027 szansą dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw . Oferta programów operacyjnych w latach 2021 – 2027 – Jacek Żalek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10.30 – 10:45 Wsparcie Innowacji na Mazowszu – dr Marcin Wajda – Dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
10:45 – 11:00 Horizon Europe for innovative companies – Peter Droell – Director for Prosperity, DG R&I, European Commission (wystąpienie w języku angielskim)
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
Polskie historie sukcesu
11:15 – 12:15 Wystąpienia prezentujące historie sukcesu laureaów: Jak skutecznie tworzyć strategie B+R, aby rozwijać innowacje i pozyskiwać na nie środki europejskie?
• PR Horyzont 2020 (EIC Accelerator) – Mateusz Sagan – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek rady nadzorczej SDS Optic S.A.
• PO POIR (Szybka Ścieżka, Instrumenty Finansowe) – dr inż. Piotr Rosikowki – Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju PONAR Wadowice S.A. / Krzysztof Lemke – Prezes AronPharma Sp. z o.o.
• Sesja pytań i odpowiedzi
12:15 – 12:45 Przerwa lunchowa
Innowacje dla początkujących – jak zacząćo czym warto wiedzieć?
Część 1: Instrumenty wspierające STEP i Innocation Coach
12:45 – 13:15 Instrument STEP – wsparcie firm w uczestnictwie w Programie Operacyjnym Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Patrycja Zeszutek – Z-ca Dyrektora, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
13:15 – 13:30 Innovation Coach – postaw pierwsze kroki w świecie innowacji – Anna Sęk – Koordynator Projektu Innovation Coach, CPB UE
13:30 – 13:45 Coaching innowacji w praktyce – efekty współpracy coach a z firmą – Ekspert Projektu Innovation Coach – dr inż. Robert Konowrocki – IPPT PAN / Laureaci Projektu Innovation Coach – Artur Rybakowski i Francisco Andrade – ALACER LAB
13:45 – 14.00 Sesja pytań i odpowiedzi
14:00 – 14.15 Przerwa kawowa
Innowacje dla początkujących – jak zacząćo czym warto wiedzieć?
Część 2: O czym należy pamiętać: ulgi podatkowe, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie
14.15 – 14.35 Ulgi podatkowe dla firm prowadzących działalność innowacyjną – Marcin Sowa –  Naczelnik Wydziału Rady Innowacyjności, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
14:35 – 14:55 Ochrona własności intelektualnej w działalności innowacyjnej – o czym należy pamiętać? – Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP
14:55 – 15:15 Zasoby i zarządzanie innowacjami – Ewa Zawadzka – Członek Zarządu, Stowarzyszenie IPMA Polska
Sesja podsumowująca
15:15 – 15:30 Zakończenie i podsumowanie V Konferencji “Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle”?