Z wykształcenia ekonomistka, w administracji publicznej pracuje od 2001r. Od 2005 r. jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji Polski do UE. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując m.in udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, tym na tworzenie i rozbudowę centów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.