Marcin Sowa, urzędnik mianowany służby cywilnej. W administracji publicznej pracuje od 26 lat, w tym 11 lat jako dyplomata gospodarczy w Ambasadzie RP w Budapeszcie. Od 2013 w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej, od 2017 naczelnik wydziału w tym departamencie. W zakres obowiązków wchodzą m.in identyfikacja i analiza barier rozwoju innowacyjności gospodarki, prowadzenie spraw związanych z rozwojem ekosystemu wspierającego startupy oraz rynku venture capital w Polsce, opracowywanie programów i rozwiązań legislacyjnych w zakresie polityki innowacyjności, instrumentów wsparcia w obszarze innowacyjności, koordynacja zagadnień dotyczących pomocy publicznej w Ministerstwie,  współpraca międzynarodowa w zakresie polityki innowacyjności, a także koordynacja prac Rady Innowacyjności i Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności.