V Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”


15 grudnia 2021 r. wydarzenie on-line (studio konferencyjne w Hotelu Bristol, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 42/44)

Tegoroczna edycja Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” dedykowana będzie przedstawieniu możliwości, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami dzięki nowej perspektywie finansowej. Gra warta jest świeczki, ponieważ dotyczy oferty z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 o budżecie 7,9 miliarda euro, Programu Ramowego Horyzont Europa – niemal 95 miliardów euro oraz funduszy regionalnych na lata 2021-2027. Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach ekosystemu przyjaznego do prowadzenia działalności innowacyjnej. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji. Istotną częścią wydarzenia będzie pokazanie korzyści płynących z systemu wsparcia oferowanego przez STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt oraz Innovation Coach. Dzięki temu pokażemy, jak zacząć i jakie niesie to ze sobą korzyści.
 
Konferencja skierowana jest do polskich firm, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji, jak również realizujących projekty B+R+I. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line.
Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wystąpiono o patronat Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.