2021 rok to źródło wielu nowych szans dla polskich przedsiębiorców. To przede wszystkim początek nowego Programu Ramowego Horyzont Europa o budżecie niemal 95 miliardów euro, a także oferta z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 o budżecie 7,9 miliarda euro i funduszy regionalnych. Tegoroczna edycja Konferencji Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle? przybliży przedsiębiorcom, jak sięgnąć po te środki i postawić pierwsze kroki na ścieżce innowacji, a także jak stworzyć w firmie ekosystem przyjazny do prowadzenia działalności B+R+I. Udział w Konferencji jest bezpłatny i odbędzie się w formie hybrydowej.