Ewa Zawadzka związana jest z International Project Management Association Polska (IPMA Polska) od 2008 roku. Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Jednostki Certyfikującej, zarządzając systemem certyfikacji IPMA-4-L-C w Polsce. W latach 2015 – 2018 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego IPMA Polska, odpowiadając za realizację strategii i wsparcie wszystkich produktów IPMA Polska oraz koordynując pracę biura IPMA Polska. Od 2015 roku pełniła funkcję Dyrektora Jednostki Certyfikującej i Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO. Od 2018 r: Członek Zarządu IPMA Polska. Ewa reprezentuje polskie stowarzyszenie w międzynarodowych strukturach stowarzyszenia IPMA. Doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobywała podczas licznych inicjatyw podejmowanych przez polskie stowarzyszenie oraz jako członek międzynarodowych zespołów projektowych IPMA. Projekty i inicjatywy obejmowały wdrażanie nowych produktów i regulacji dla Urzędów Certyfikacji oraz stowarzyszeń członkowskich IPMA. 2014-2020: Członek Jury IPMA Achievement Awards w konkursie Project Manager of the Year (YPMY & PMY). Asesor IPMA Project Excellence Award oraz asesor Polish Project Excellence Award.