Za nami V edycja Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, która odbyła się 15. grudnia 2021 r. Tegoroczne wydarzenie było poświęcone możliwościom, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami za sprawą nowej perspektywy finansowej – Horyzontu Europa, Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz funduszy regionalnych.

Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie, gdyż wpłynęło ponad 250 rejestracji na Konferencję od przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw, pomimo hybrydowej formuły spotkania. Zaproszeni prelegenci nadawali na żywo z Hotelu Bristol w Warszawie.

Konferencję, jako reprezentant organizatora, otworzył Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN – prof. Tadeusz Burczyński. Następnie głos przekazano p. Jackowi Żalkowi – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który przedstawił pokrótce nową perspektywę finansową na lata 2021-2027 jako szansę dla polskich przedsiębiorców.

Sesja Otwierająca to także wystąpienie Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, dr. Marcina Wajdy, który opowiadał o wsparciu innowacji na Mazowszu w nadchodzącej perspektywie finansowej. Po tej prezentacji połączyliśmy się z Brukselą, aby p. Peter Dröll – Director for Prosperity, DG R&I z Komisji Europejskiej przedstawił nam ofertę Programu Ramowego Horyzont Europa dla przedsiębiorstw. Wystąpienie to odbyło się w języku angielskim. Nad tą i kolejną częścią wydarzenia czuwał dr inż. Zygmunt Krasiński – Kierownik Centrum Projektów Badawczych UE – moderator sesji otwierającej.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na zaprezentowanie polskich historii sukcesu z minionej perspektywy finansowej. Jako pierwszy wystąpił p. Mateusz Sagan – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. Opowiedział o tym, jak jego firma otrzymała finansowanie
w ramach prestiżowego konkursu EIC Accelerator z PR Horyzont 2020. Kolejny prelegent dr inż. Piotr Rosikowski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju PONAR Wadowice S.A., przedstawił drogę, jaką musiała przejść firma, aby zostać laureatem Szybkiej Ścieżki i jakie „pozytywne zmartwienia” ona przyniosła. Trzecim mówcą był dr inż. Krzysztof Lemke – Prezes firmy AronPharma S.A., która także otrzymała finansowanie z POIR. Przedstawił, na czym polegała innowacyjność pomysłów i jak się z nimi obchodzić, by odnieść sukces. Na koniec tej części spotkania każdy z zaproszonych gości udzielił porad słuchaczom Konferencji, jakie działania warto podjąć, aby realizować wyznaczone cele, sięgać po dofinansowania, rozwijać firmę na ścieżce innowacji, badań i rozwoju. Niewątpliwie była to dla wszystkich bardzo inspirująca część Konferencji.

Nowy panel pt.: Innowacje dla początkujących – jak zacząć i o czym warto wiedzieć? moderowała p. Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępczyni Kierownika CPB UE. To w tej sesji uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o Instrumencie STEP oraz o Programie FENG od p. Patrycji Zeszutek – Zastępczyni Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju z MFiPR. Zdecydowanie oba zagadnienia wzbudziły głębokie zainteresowanie uczestników, gdyż po wystąpieniu Pani Dyrektor zadano wiele pytań.

Następnie na mównicy pojawiła się p. Anna Sęk – Koordynatorka Projektu Innovation Coach (CPB UE), która pokrótce przedstawiła, na czym projekt polega, kto może się do niego zgłosić i jakie korzyści otrzymują przedsiębiorcy, którzy się zarejestrują. Innovation Coach doskonale wpisywał się w tematykę sesji, która była adresowana do firm rozpoczynających przygodę z innowacjami. Po tym wprowadzeniu do Projektu przyszedł czas na prezentację dr inż. Roberta Konowrockiego, eksperta Innovation Coach. Opowiedział on o tym, jak wygląda kooperacja firmy z coachem innowacji z jego perspektywy, o obopólnych korzyściach zarówno dla przedsiębiorstw, jak i specjalistów, którzy służą swoją wiedzą w Projekcie. Po części teoretycznej dotyczącej Projektu Innovation Coach, o jego praktycznych stronach mówił p. Artur Rybakowski z firmy Alacer Lab – między innymi o tym, na czym polegał pomysł tej firmy na innowację, a także o zaletach udziału w Projekcie praz jak przebiegała współpraca z ekspertem.

Prowadzenie własnej firmy to duże wyzwanie i wiele aspektów, z którymi przedsiębiorcy borykają się na co dzień, dlatego w kolejnej części wydarzenia oddaliśmy głos autorytetom w zakresie ulg podatkowych, ochrony własności intelektualnej oraz zarządzania.

Pan Marcin Sowa –  Naczelnik Wydziału Rady Innowacyjności z Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – omówił ulgi podatkowe dla firm prowadzących działalność innowacyjną i na czym one polegają. Przedstawił zmiany w prawie, kwalifikowalność kosztów i porównał ulgi m.in. na robotyzację, IP Box, prototyp itp. Następnie głos nt. ochrony własności intelektualnej w działalności innowacyjnej przekazano p. Edycie Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP. Dlaczego warto chronić własność? Jaką strategię zarządzania własnością intelektualną przyjąć? Pani Prezes w przystępny i interesujący sposób poruszyła te aspekty, a to od nich często zależy być albo nie być naszego sukcesu, gdy bazuje on na innowacyjnym pomyśle.  Prelegentką zamykającą wystąpienia podczas tegorocznej Konferencji była p. Ewa Zawadzka, Członkini Zarządu Stowarzyszenia IPMA Polska. Przybliżyła ona uczestnikom, jakie wyzwania i potrzeby stoją przed firmą, a także jakie czynniki wpływają na jej innowacyjność.

V edycja Konferencji B+R 2021 niewątpliwie odniosła sukces, czemu dowodzą liczne pytania słuchaczy, ich imponująca frekwencja, a także wysoki poziom prezentacji zaproszonych gości.

Prelegenci rzeczowo, ale niezwykle inspirująco opowiadali o swoich sukcesach oraz doświadczeniach. Bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą i byli otwarci na pytania ze strony uczestników online, jak i moderatorów sesji.

Jesteśmy wdzięczni, że w dobie pandemii nasi mówcy pojawili się w Hotelu Bristol, by w specyficznej, hybrydowej formule, ale i serdecznej atmosferze na miejscu, zaprezentować swoje obszary wiedzy w profesjonalny i przystępny sposób.

Dziękujemy także zarejestrowanym uczestnikom, którzy byli z nami przed komputerami, śledząc wydarzenie, za kredyt zaufania. Dzięki temu nie możemy się doczekać już kolejnej edycji Konferencji B+R!
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Koniecznie obejrzyj relację z V Konferencji B+R na naszym kanale YouTube!