Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę projektu Innovation Coach.

Rejestracja

Kliknij Tutaj!

Nabór potrwa do 14 grudnia br. do godziny 16.00. Obowiązuje rejestracja.

Wydarzenie jest bezpłatne.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach projektu Sieci Innovation Coach jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (adres: ul. Pawińskiego 5B 14, 02-106 Warszawa, director@ippt.pan.pl, +48 22 826 12 81). Dane z formularza będą przetwarzane w celu przygotowania oraz przeprowadzenia V Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostęp do danych mogą posiadać w niezbędnym zakresie podmioty wspierające Instytut w prowadzonej działalności (m.in. dostawcy usług, partnerzy wydarzenia etc.). Więcej informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych i przysługujących uprawnieniach znajdą Państwo w zakładce Polityki prywatności lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem iod@ippt.pan.pl.